ไปทำงานเกาหลีกับแม้นศรี pp


ทอผ้าและปั่นด้าย


งานอุตสาหกรรมในเกาหลี

ผลิตถ้วยกระดาษและพลาสติก


งานอุตสาหกรรมในเกาหลี

พลาสติก
งานอุตสาหกรรมในเกาหลี

โรงงานผลิตซองยากระดาษ


งานอุตสาหกรรมในเกาหลี

โรงงานเหล็ก


งานอุตสาหกรรมในเกาหลี

ลังกระดาษ


งานอุตสาหกรรมในเกาหลี

อลูมิเนียม


งานอุตสาหกรรมในเกาหลี

อะไหล่รถยนต์


งานอุตสาหกรรมในเกาหลี
  โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษา 
เลขที่ 52 ซอยลาดพร้าว 34 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 02 9380265, 086 7826605   Email: maensribkk@gmail.com