ทำไมต้องเรียนภาษาเกาหลีที่

"แม้นศรีฯ"

 • ไปทำงานเกาหลี
 • จัดส่งโดยรัฐ
 • ถูกกฎหมาย
 • รายได้ดี
 • ไม่มีค่านายหน้า

มั่นใจได้

เพราะเป็นสถาบันที่รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน ให้เป็นสถาบันฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System – EPS)

แนวการสอน

 • เริ่มเรียนจากพื้นฐานภาษาเกาหลี ตั้งแต่พยัญชนะ สระ
 • สอนครบทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง ระบบโครงสร้างประโยค
 • ติวเข้มคำศัพท์ที่ใช้ในการสอบจนแม่นยำ
 • เน้นเทคนิคการทำข้อสอบ เจาะโจทย์ วิเคราะห์คำตอบ
 • ฝึกทำข้อสอบกว่า 2,000 ข้อจนชำนาญ
 • เจาะลึกข้อสอบจริงทุกๆ ปีที่ผ่านมาและปีล่าสุด
 • มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ผู้เรียนได้ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง
 • ติวสอบทักษะด้านภาษาและฝึกปฏิบัติด้วยอุปกรณ์เสมือนจริง

มาตรฐานการเรียนการสอน

 • ทีมอาจารย์คุณภาพ มีความรู้ความสามารถโดยตรงในวิชาที่สอน สอนสนุก เข้าใจง่าย
 • เรียนสด สอนสด ในห้องเรียนปรับอากาศ
 • สื่อการเรียนการสอนทันสมัย

การบริการของโรงเรียน

นอกเหนือจากการเรียนการสอนที่เข้มข้น เจาะลึกแล้ว โรงเรียนยังดูแลผู้เรียนตั้งแต่
 • พาไปสมัครสอบกับกระทรวงแรงงาน
 • ติวเข้มก่อนสอบ
 • พาไปสอบ
 • ติวสอบทักษะความสามารถทั้งด้านการสัมภาษณ์เป็นภาษาเกาหลีและฝึกใช้อุปกรณ์ทักษะเสมือนจริง
 • พาไปรายงานตัวเมื่อสอบผ่าน
 • ตรวจสอบเอกสาร ติดตามผล ดูแล ให้คำแนะนำทุกขั้นตอนจนถึงวันเดินทาง

ไปทำงานเกาหลีดีอย่างไร?

 • ดำเนินการสมัคร ทดสอบภาษาเกาหลี สอบทักษะ และจัดส่งผ่านกระทรวงแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่เสียค่านายหน้า
 • เงินเดือนดี ค่าจ้างขั้นต่ำทุกประเภทงานประมาณ 48,000-50,000 บาท
 • สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เท่าเทียมกับชาวเกาหลีทุกประการ
 • สัญญาจ้าง 1-3 ปี ต่อได้อีก 1-2 ปี อยู่ได้ถึง 4 ปี 10 เดือน
 • มีบำเหน็จเป็นเงินก้อนกลับเมืองไทยเมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง