โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษา

รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

About

โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษา

ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และยังได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน ให้เป็นสถาบันฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีสำหรับคนหางานก่อนการเดินทางไปทำงานประเทศเกาหลี

อาคารเรียนสะดวกสบาย ห้องเรียนปรับอากาศ สามารถรองรับผู้เรียนได้มากกว่า 200 คน และยังมีห้องพักให้พักอาศัยตลอดระยะเวลาที่เรียน 

ขั้นตอนการไปทำงานประเทศเกาหลี

อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

  • ข่าวสาร และบทความ

โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษา

  • 52 ซอยลาดพร้าว 34 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • 02 9380265, 086 7826605
  • maensribkk@gmail.com