โรงเรียนสอนภาษาเกาหลีเพื่อสมัครสอบไปทำงานเกาหลี


วิธีไปทำงานเกาหลี  โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษา 
เลขที่ 52 ซอยลาดพร้าว 34 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 02 9380265, 086 7826605   Email: maensribkk@gmail.com