โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษา

สาขากรุงเทพฯ
(ข้อมูลเพิ่มเติม)

โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษา
เลขที่ 52 ซอยลาดพร้าว 34 ถนนลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-9380265, 086-7826605
063-2251227, 063-2251228
LINE ID : maensribkk
แฟนที่แม้นศรีกรุงเทพ

สาขาอุดร
(ข้อมูลเพิ่มเติม)
โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษาอุดรธานี
เลขที่ 585/4-7 หมู่ 4 ถนนอุดร-ขอนแก่น
ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
โทร. 042-292490, 080-1958882
LINE ID : maensriudon
แผนที่แม้นศรีอุดรธานี

สาขาลำปาง
(ข้อมูลเพิ่มเติม)

โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษาลำปาง
เลขที่ 106/5-7 ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว
ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
โทร. 054-228619, 054-228620
086-4299670, 086-4288639
LINE ID : maensri999
แผนที่แม้นศรีลำปาง
  โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษา 
เลขที่ 52 ซอยลาดพร้าว 34 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 02 9380265, 086 7826605   Email: maensribkk@gmail.com