ไปทำงานเกาหลีกับแม้นศรี


คุณสมบัติของผู้ที่สามารถ สมัครสอบ

ไปทำงานเกาหลี

ชายหญิง อายุ 18-39 ปีบริบูรณ์
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
ไม่จำกัดส่วนสูงและน้ำหนัก
สายตาไม่บอดสี
ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ทางการเกาหลีกำหนด ได้แก่
ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส วัณโรค ไส้เลื่อน นิ่วในไต โรคหัวใจ ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
โรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันชนิดรุนแรง
โรคปวดหลังจากหมอนรองกระดูกทับเส้น โรคจิตวิปริต
คลิกดูโรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานให้ตรวจสุขภาพเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคง
เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ
หรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลีหรือเคยกระทำผิดกฎหมาย ของสาธารณรัฐเกาหลี
เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด
  โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษา 
เลขที่ 52 ซอยลาดพร้าว 34 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 02 9380265, 086 7826605   Email: maensribkk@gmail.com